Szablony i style

Szablon jest dokumentem, który zawiera określone style formatowania, grafikę, tabele, obiekty i inne informacje. Szablon jest wykorzystywany jako podstawa do tworzenia innych dokumentów. Można na przykład zdefiniować w dokumencie style akapitów i znaków, zapisać dokument w postaci szablonu, a następnie używać tego szablonu to tworzenia nowych dokumentów z takimi samymi stylami.

Dopóki nie wskażesz innego szablonu, każdy nowy dokument tekstowy LibreOffice będzie tworzony w oparciu o szablon "Domyślny".

LibreOffice ma wiele predefiniowanych szablonów, których możesz używać do tworzenia różnych typów dokumentów tekstowych, jak np. korespondencja handlowa.

Używaniu stylów z innego dokumentu lub z szablonu

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Ustawianie stylów przy pomocy wypełniania formatem

Dodawanie nowych stylów przy użyciu zaznaczenia

Zmiana szablonu domyślnego