Zmiana szablonu domyślnego

Szablon domyślny zawiera domyślne informacje formatowania dla nowych dokumentów tekstowych. Można także utworzyć nowy szablon i korzystać z niego jako szablonu domyślnego.

Tworzenie szablonu domyślnego

  1. Utwórz dokument wraz z wymaganą zawartością i stylami formatowania.

  2. Wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako szablon.

  3. W polu Nowy szablon dokumentu wprowadź nazwę nowego szablonu.

  4. W otwartym oknie kliknij dwukrotnie na folder "Moje szablony", a następnie kliknij Zapisz. Podczas pytania o nazwę, wpisz ją i kliknij OK.

  5. Wybierz Plik - Nowy - Szablony.

  6. Kliknij dwukrotnie folder "Moje szablony".

  7. Kliknij na utworzony szablon i wybierz pozycję Ustaw jako szablon domyślny.

  8. Zamknij okno dialogowe.

Tworzenie szablonów dokumentów

Szablony i style

Zmiana domyślnych szablonów