Tworzenie szablonów dokumentów

Program pozwala na utworzenie szablonu w celu późniejszego jego wykorzystania podczas tworzenia nowych dokumentów tekstowych.

  1. Utwórz dokument i dodaj do niego wymaganą zawartość i style formatowania.

  2. Wybierz Plik - Szablony - Zapisz jako szablon.

  3. W polu Nowy szablon wprowadź nazwę nowego szablonu.

  4. Z listy Kategorie wybierz kategorię szablonu.

  5. Kliknij OK.

Aby utworzyć dokument oparty na szablonie, wybierz pozycję Plik - Nowy - Szablony, wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk Otwórz.