Dodawanie lub usuwanie wiersza lub kolumny tabeli za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury można dodawać lub kasować wiersze i kolumny, a także też łączyć i dzielić komórki tabeli.

Modyfikacja wierszy i kolumn za pomocą klawiatury

Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn w tabeli.

Łączenie i rozdzielanie komórek