Aktualizacja stylów przy użyciu zaznaczenia

  1. Wybierz Widok - Style.

  2. Kliknij na ikonkę kategorii aktualizowanego stylu.

  3. Kliknij w dokumencie miejsce, z którego chcesz skopiować zaktualizowany styl. Na przykład kliknij akapit, gdzie zostało zastosowane ręczne formatowanie, które chcesz teraz skopiować.

  4. W oknie Style, kliknij na styl, który chcesz aktualizować.

  5. Kliknij ikonkę Nowy Styl z zaznaczenia i z podmenu wybierz Aktualizuj styl.

Ikona notatki

Tylko znajdujące się w miejscu kursora ręcznie sformatowane atrybuty tekstu zostaną dodane do stylu wybranego w oknie Style. Atrybuty, które zostały zastosowane jako część stylu, nie zostaną dodane do zaktualizowanego stylu.