Dodawanie nowych stylów przy użyciu zaznaczenia

Tworzenie nowego stylu z ręcznie sformatowanego zaznaczenia

 1. Wybierz Widok - Style.

 2. Kliknij na ikonę kategorii tworzonego stylu.

 3. Kliknij myszą w miejscu, z którego chcesz skopiować formatowanie stylu. Przykładowo w utworzonym przez siebie akapicie.

 4. Kliknij ikonę Nowy Styl z zaznaczenia i z podmenu wybierz polecenie Nowy styl z zaznaczenia

 5. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę.

 6. Kliknij OK.

Tworzenie nowego stylu za pomocą metody przeciągnij i upuść

 1. Wybierz Widok - Style.

 2. Kliknij na ikonę kategorii tworzonego stylu.

 3. Zaznacz co najmniej jeden znak lub obiekt, za pomocą którego chcesz utworzyć styl. Dla stylów ramek i stron, zaznacz co najmniej jeden znak lub obiekt z bieżącej ramki lub strony.

 4. Przeciągnij zaznaczenie do okienka Style, a następnie upuść.

  W przypadku stylów akapitu i znaku możesz upuścić zaznaczenie na ich ikonę w oknie Style i zaznaczenie, bez potrzeby otwierania samej kategorii.

Ikona notatki

Aby stworzyć nowy styl ramki, także możesz ją upuścić okienku Style. Kliknij na wybraną ramkę, odczekaj chwilę cały czas trzymając wciśnięty klawisz myszy, ale nie przesuwaj jej, następnie przeciągnij kursor do okienka Style ramek i puść przycisk myszy.