Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Możesz także ręcznie sprawdzić pisownię zaznaczonego tekstu lub całego dokumentu.

Ikona notatki

Aby sprawdzić pisownię i gramatykę w tekście, należy zainstalować odpowiednie słowniki. Dla wielu języków istnieją trzy różne: sprawdzanie pisowni, słownik przenoszenia wyrazów i słownik wyrazów bliskoznacznych. Każdy słownik obejmuje swoim zakresem tylko jeden język. Moduły sprawdzania gramatyki można pobrać i zainstalować jako rozszerzenia. Zobacz stronę z rozszerzeniami.


Sprawdzanie pisowni rozpoczyna się od miejsca, w którym jest kursor lub od początku zaznaczenia.

  1. Kliknij gdzieś w dokumencie lub zaznacz tekst, który chcesz sprawdzić.

  2. Wybierz polecenie Narzędzia - Pisownia.

  3. Kiedy zostanie znaleziony podejrzany wyraz, pojawi się okno Sprawdzanie pisowni oraz podpowiedzi programu LibreOffice z proponowanymi poprawkami.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Aby zaakceptować poprawkę, kliknij sugestię, a następnie kliknij Popraw.

    Edytuj zdanie w górnym polu, a następnie kliknij Popraw.

    Dodaj wyraz do słownika użytkownika za pomocą przycisku Dodaj do słownika.