Przeszukiwanie tekstu przy pomocy znaków wieloznacznych

Do wyszukania nieokreślonych lub niewidocznych znaków można użyć symboli wieloznacznych i symboli zastępczych.

Podczas wyszukiwania i zamiany tekstu w dokumencie można korzystać z symboli wieloznacznych. Na przykład wyszukiwanie frazy "s.n" powoduje znalezienie ciągu "sun" i "syn".

  1. Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

  2. Aby rozszerzyć okno dialogowe, kliknij Więcej opcji.

  3. Zaznacz pole wyboru Wyrażenie regularne.

  4. W polu Znajdź wpisz szukaną frazę oraz znak wieloznaczny, którego chcesz użyć w przeszukiwaniu.

  5. Kliknij Znajdź następny lub Znajdź wszystkie.

Przykłady wyrażeń regularnych

  1. Pojedynczemu znakowi odpowiada kropka (.).

  2. Gwiazdka oznacza zero lub więcej wystąpień poprzedniego znaku. Na przykład : "123*" znajdzie "12" "123" i "1233".

  3. Symbolem wieloznacznym wyszukującym zero lub więcej wystąpień dowolnego znaku jest kropka i gwiazdka (.*).

  4. Symbolem wieloznacznym końca akapitu jest znak dolara ($). Symbolem wieloznacznym początku akapitu jest daszek i kropka (^.).

  5. Symbolem wieloznacznym dla tabulatora jest \t.

Ikona notatki

Wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego jest wykonywane tylko dla jednego akapitu. Aby przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem wyrażenia regularnego w wielu akapitach, uruchom oddzielne wyszukiwanie w każdym z akapitów.