Drukowanie z uzgodnionymi miejscami wierszy

Uzgadniaj miejsca wierszy

Uzgadniaj miejsca wierszy (ang. register-true) to termin typograficzny używany w drukarstwie. Oznacza zgodne drukowanie wierszy na zadrukowanym obszarze po obu stronach stron w książce, gazecie lub czasopiśmie. Czytanie staje się łatwiejsze dzięki uniknięciu przebijania szarych cieni między wierszami tekstu. Pojęcie uzgadniania miejsc wierszy odnosi się także do wierszy w sąsiadujących kolumnach tekstu, które są takiej samej wysokości.

Zdefiniowanie akapitu, stylu akapitu lub stylu strony jako posiadające uzgodnione miejsca wierszy oznacza, że bez względu na wielkość czcionki lub obecność grafiki linie podstawowe znaków, których dotyczy ustawienie, zostaną wyrównane do pionowej siatki strony. Ustawienia tej siatki mogą w razie potrzeby zostać określone jako właściwość stylu strony.

Ustawianie w dokumencie drukowania z uzgodnionymi miejscami wierszy

  1. Zaznacz cały dokument.

  2. Wybierz Format - Strona - Strona.

  3. W sekcji Uzgadniaj miejsca wierszy wybierz pole wyboru Aktywuj i kliknij OK.

Wszystkie akapity w dokumencie będą drukowane z uzgodnionymi miejscami wierszy, o ile nie określono inaczej.

Wykluczenie akapitów z drukowania z uzgodnionymi miejscami wierszy

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Zaznacz wszystkie akapity, które należy wykluczyć, a następnie wybierz polecenie Format - Akapit - Wcięcia i odstępy.

    Otwórz okno Style, kliknij styl akapitu, który należy wykluczyć, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz Modyfikuj. W oknie dialogowym kliknij zakładkę Wcięcia i odstępy.

  2. W sekcji Uzgadniaj miejsca wierszy wyczyść pole wyboru Aktywuj.