Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu

Opcję drukowania wielu stron na pojedynczym arkuszu można znaleźć na karcie Układ strony w oknie dialogowym Plik – Drukuj.

  1. Wybierz pozycję Plik – Drukuj i kliknij kartę Układ strony.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby wydrukować dwie strony obok siebie na jednym arkuszu, wybierz opcję "2" w polu Strony na arkusz.

  2. Aby wydrukować wiele stron na jednym arkuszu, wybierz liczbę stron na arkusz oraz, opcjonalnie, określ kolejność stron. W małym okienku podglądu widać rozmieszczenie stron.

  1. Kliknij przycisk Drukuj.