Drukowanie broszury

Dokument programu Writer można wydrukować w postaci broszury. Dwie strony są drukowane obok siebie, dzięki czeku po złożeniu papieru można czytać dokument jak książkę.

Po utworzeniu dokumentu, który ma zostać wydrukowany w postaci broszury, wybierz poziomą orientację stron. Podczas wydruku dokumentu program zastosuje układ broszury.

Aby wydrukować broszurę

  1. Wybierz Plik - Drukuj.

  2. W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Właściwości.

  3. W oknie dialogowym właściwości drukarki ustaw poziomą orientację papieru.

Ikona wskazówki

Jeśli używana drukarka obsługuje tryb druku dwustronnego, to ponieważ broszury są zawsze drukowane z trybie poziomym, w oknie dialogowym konfiguracji drukarki należy ustawić opcję "druk dwustronny - krótka krawędź".


  1. Wróć do okna dialogowego Drukuj i kliknij kartę Układ strony.

  2. Zaznacz opcję Broszura.

  3. W przypadku drukarek automatycznie drukujących dwustronnie zaznacz opcję "Wszystkie strony".

  1. Kliknij OK.

Jeśli dokument jest drukowany w układzie pionowym na stronie ułożonej poziomo, na jednym arkuszu drukowane są dwie przeciwległe strony. W przypadku drukarki obsługującej druk dwustronny z dokumentu można utworzyć całą broszurę bez konieczności późniejszego sortowania stron. Gdy drukarka obsługuje tylko druk jednostronny, ten sam efekt można osiągnąć, najpierw drukując strony przednie (zaznaczona opcja "Strony przednie / prawe strony /nieparzyste strony"), a następnie – po ponownym włożeniu tego samego pliku arkuszy do drukarki – drukując wszystkie strony tylne (zaznaczona opcja "Strony tylne / lewe strony / parzyste strony").

Ikona notatki

Jeśli w programie LibreOffice strony są drukowane w niewłaściwej kolejności, na karcie Opcje zaznacz opcję Drukuj strony w odwrotnej kolejności i ponownie wydrukuj dokument.