Tworzenie i stosowanie stylów stron

LibreOffice używa stylów stron do określenia układu strony obejmującego orientację, tło, marginesy, główki, stopki oraz kolumny tekstu. Aby zmienić układ pojedynczej strony dokumentu, należy utworzyć i zastosować własny styl dla tej strony.

Zmiana orientacji strony

Zmiana tła strony

Definiowanie nowego stylu strony

 1. Wybierz Widok - Style.

 2. Kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście stylów, a następnie wybierz pozycję Nowy.

 4. W zakładce Organizator wprowadź nazwę stylu w polu Nazwa.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Aby ustawić opcje układu strony, użyj tabulatorów w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie stylu strony

 1. Kliknij obszar na stronie, na której ma zostać zastosowany styl.

 2. Wybierz Widok - Style, a następnie kliknij ikonę Style strony.

 3. Kliknij dwukrotnie nazwę na liście.

Stosowanie stylu strony do nowej strony

 1. Kliknij dokument w miejscu, w którym zaczyna się nowa strona.

 2. Wybierz Wstaw - Ręczny podział.

 3. Wybierz Podział strony.

 4. W polu Styl wybierz styl, który ma zostać zastosowany do strony za miejscem ręcznego podziału.

 5. Kliknij OK.

Numer strony

Główki i stopki

Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Zmiana szablonu domyślnego