Wstawianie i usuwanie podziałów strony

Wstawianie ręcznego podziału strony

  1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie ma się zacząć nowa strona.

  2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Enter.

Usuwanie ręcznego podziału strony

  1. Kliknij miejsce przed pierwszym znakiem na stronie znajdującej się za ręcznym podziałem strony.

  2. Naciśnij Backspace.

Usuwanie ręcznego podziału strony znajdującego się przed tabelą

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wnętrze tabeli, a następnie wybierz opcję Tabela.

  2. Kliknij zakładkę Przepływ tekstu.

  3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Podział.

Numer strony

Okno dialogowe Wstaw podział