Włączanie i wyłączanie rozpoznawania liczb w tabelach

LibreOffice umożliwia automatyczne formatowanie dat wprowadzanych do tabeli zgodnie z ustawieniami regionalnymi określonymi w systemie operacyjnym.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

LibreOffice Writer – Tabela