Łączenie list numerowanych

Listy numerowane można łączyć w jedną listę o numeracji ciągłej.

Łączenie kolejnych list numerowanych

  1. Zaznacz wszystkie akapity na liście.

  2. Na pasku Formatowanie kliknij dwukrotnie ikonę Włącz/wyłącz numerowanie.

Tworzenie listy numerowanej z nieciągłych akapitów:

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie przeciągnij zaznaczenie do pierwszego numerowanego akapitu. Wybierz tylko jeden znak.

  2. Nie zwalniając klawisza Ctrl, przeciągnij zaznaczenie do pozostałych numerowanych akapitów list, które mają zostać połączone.

  3. Na pasku Formatowanie kliknij dwukrotnie ikonę Włącz/wyłącz numerowanie.

Numerowanie i style numerowania

Dodawanie punktorów

Dodawanie numeracji

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Korzystanie z podpisów

Definiowanie zakresów numeracji