Wstawianie zeskanowanego obrazu

Aby wstawić zeskanowany obraz, należy podłączyć skaner do systemu i zainstalować sterowniki programowe skanera.

  1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie należy wstawić skanowany obraz.

  2. Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj, a następnie z menu podrzędnego wybierz źródło skanowania.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami skanowania.

Wstawianie grafiki

Wstawianie grafiki z pliku

Wstawianie grafiki z galerii metodą "przeciągnij i upuść"

Wstawianie grafiki z programu LibreOffice Draw lub Impress

Wstawianie wykresu programu Calc do dokumentu tekstowego

Tworzenie obiektów graficznych za pomocą funkcji rysowania