Wstawianie grafiki z programu LibreOffice Draw lub Impress

  1. Otwórz dokument do którego chcesz wstawić obiekt.

  2. Otwórz dokument Draw lub Impress zawierający obiekt, który chcesz skopiować.

  3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij i przytrzymaj obiekt.

  4. Przeciągnij obiekt do dokumentu, do którego ma on zostać wstawiony.

Wstawianie grafiki

Wstawianie grafiki z pliku

Wstawianie grafiki z galerii metodą "przeciągnij i upuść"

Wstawianie zeskanowanego obrazu

Wstawianie wykresu programu Calc do dokumentu tekstowego

Tworzenie obiektów graficznych za pomocą funkcji rysowania