Indeksy użytkownika

Możesz utworzyć dowolną ilość zdefiniowanych przez Siebie indeksów.

Tworzenie indeksu użytkownika

 1. Zaznacz słowo lub słowa, które mają być dodane do indeksu użytkownika.

 2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu.

 3. Kliknij przycisk Nowy indeks użytkownika znajdujący się obok pola Indeks.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę indeksu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby dodać zaznaczone słowa do nowego indeksu, kliknij polecenie Wstaw.

 6. Kliknij polecenie Wstaw.

Wstawianie indeksu użytkownika

 1. Kliknij dokument w miejscu, gdzie należy wstawić nowy indeks.

 2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Spis treści, indeks lub bibliografia.

 3. Na karcie Typ wybierz nazwę indeksu użytkownika utworzonego w polu Typ.

 1. Wybierz żądane opcje.

 2. Kliknij OK.

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select Additional styles, and then click the Assign styles button next to the box. Click the style in the list, and then click the >> or the << button to define the chapter level for the paragraph style.

Tworzenie spisu treści

Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Aktualizacja, edycja i usuwanie indeksów i spisów treści

Formatowanie indeksu lub spisu treści

Edycja i usuwanie wpisów indeksów i spisów treści

Tworzenie indeksu alfabetycznego

Tworzenie bibliografii

Indeksy obejmujące kilka dokumentów