Definiowanie wpisów indeksu lub spisu treści

Definiowanie wpisów indeksu

  1. Kliknij na słowo lub zaznacz wyrazy w twoim dokumencie, które chciałbyś użyć jako wpis indeksu.

  2. Wybierz Wstaw - Spis treści i indeks - Wpis indeksu i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Definiowanie wpisów spisu treści

Najlepszym sposobem na utworzenie spisu treści jest zastosowanie zdefiniowanych stylów akapitów nagłówków, takich jak "Nagłówek 1", do akapitów które chcesz włączyć do spisu treści. Możesz również użyć własnych stylów akapitów, jeśli przypiszesz im jeden ze zdefiniowanych poziomów konspektu.

Używanie własnego stylu akapitu jako spisu treści

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Zaznacz styl akapitu, który chcesz włączyć do spisu w polu Styl akapitu.

  3. Na liście Poziomów kliknij poziom hierarchii w którym chcesz użyć stylu akapitu.

  4. Kliknij OK. Możesz teraz zastosować styl do nagłówków w dokumencie i włączyć je do spisu treści.

Tworzenie spisu treści

Aktualizacja, edycja i usuwanie indeksów i spisów treści

Formatowanie indeksu lub spisu treści

Edycja i usuwanie wpisów indeksów i spisów treści

Tworzenie indeksu alfabetycznego

Indeksy użytkownika

Tworzenie bibliografii

Indeksy obejmujące kilka dokumentów