Zapobieganie dzieleniu określonych wyrazów

Jeśli wyrazy w tekście są dzielone automatycznie i część z nich wygląda nienaturalnie, a także gdy użytkownik nie chce, aby określone słowa były dzielone, można w odniesieniu do nich wyłączyć funkcję dzielenia automatycznego:

 1. Wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Pisownia

 2. Z listy Słownik użytkownika wybierz słownik, a następnie kliknij przycisk Edycja.

  Jeśli lista jest pusta, kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć słownik.

 3. W polu Wyraz wprowadź wyraz, który ma zostać wyłączony z dzielenia, zakończony znakiem równości (=), na przykład "pretensjonalny=".

 4. Kliknij przycisk Nowy, a następnie Zamknij.

Ikona wskazówki

Aby szybko wyłączyć wyraz z dzielenia, zaznacz go, wybierz Format - Znak, kliknij zakładkę Czcionka, a następnie w polu Język wybierz opcję "Brak".


Niektóre słowa zawierają znaki specjalne, które produkt LibreOffice traktuje jako myślnik. Jeśli takie słowa nie mają być dzielone, możesz wstawić specjalny kod, który zapobiegnie dzieleniu słowa w danym miejscu. Postępuj zgodnie z następującą procedurą:

 1. Włącz funkcje specjalne dla języków o złożonym układzie tekstu (CTL): Wybierz polecenie – Ustawienia językowe – Języki i zaznacz opcję Włączone dla złożonych układów tekstu (CTL). Kliknij przycisk OK.

 2. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być zablokowane dzielenie wyrazu.

 3. Wybierz polecenie Wstaw – Znacznik formatowania – Łącznik nierozdzielający zerowej szerokości.

  Po wstawieniu specjalnego znaku można wyłączyć funkcję CTL. Była ona potrzebna tylko do wstawienia znaku specjalnego.

Dzielenie wyrazów

Przepływ tekstu