Tworzenie listu seryjnego

Aby utworzyć list seryjny, należy wcześniej utworzyć dokument tekstowy zawierający pola danych adresowych, a także bazę danych adresowych. Następnie dane adresowe można połączyć z dokumentem tekstowym i wydrukować listy lub wysłać je pocztą elektroniczną.

Ikona notatki

Jeżeli dokument został zapisany w formacie HTML, żadne osadzone obrazy ani obrazy, do których w dokumencie znajdują się odnośniki, nie będą wysłane pocztą e-mail.


W tworzeniu listów seryjnych pomocny jest Kreator korespondencji seryjnej.

Aby utworzyć list seryjny

 1. Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator korespondencji seryjnej. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób nawigacji po stronach kreatora:

 2. Zaznacz opcję Użyj szablonu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Nowe.

 3. Z lewej listy wybierz pozycję Korespondencja służbowa, a następnie z prawej listy - pozycję List służbowy nowoczesny. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Szablony, a następnie w oknie kreatora kliknij przycisk Dalej.

 4. Zaznacz pole wyboru List, po czym kliknij przycisk Dalej.

 5. W następnym kroku kreatora, należy kliknąć przycisk Wybierz listę adresową, aby sprawdzić, czy używana jest prawidłowa lista adresowa. Jeśli użyty ma być blok adresowy, należy wybrać jego typ oraz dopasować pola danych, jeśli zachodzi taka potrzeba, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

 6. Następnie przejdź do kroku Utwórz zwrot grzecznościowy. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wstaw indywidualny zwrot grzecznościowy. W polu Ogólny zwrot grzecznościowy wybierz zwrot, który ma znaleźć się na początku każdego listu.

 7. Jeśli chcesz umieścić pola korespondencji seryjnej w innej części dokumentu, wybierz odpowiednią kolumnę w źródle danych adresowych, a następnie przeciągnij i upuść nagłówek kolumny w obszar dokumentu, w którym pole ma się pojawić. Upewnij się, że zaznaczono całą kolumnę.

 8. Kliknij przycisk Dalej, następnie przycisk Zakończ, aby utworzyć korespondencję seryjną.

Pola

Rejestracja książki adresowej

Bazy danych - przegląd