Wstawianie i edycja przypisów dolnych lub końcowych

Przypisy dolne umieszczone u dołu strony zawierają dodatkowe informacje dotyczące tekstu, podobną rolę spełniają przypisy końcowe umieszczone na końcu dokumentu. LibreOffice automatycznie numeruje przypisy dolne i końcowe.

Wstawianie przypisu dolnego lub końcowego

  1. Kliknij w miejscu dokumentu, w którym ma zostać umieszczone zakotwiczenie przypisu.

  2. Wybierz polecenie Wstaw - Przypis dolny i końcowy - Przypis dolny lub końcowy.

  3. W obszarze Numeracja wybierz format, którego chcesz użyć. Po wybraniu opcji Znak kliknij przycisk Wybierz i wybierz znak, którego chcesz użyć dla stopki.

  4. W obszarze Typ wybierz opcję Przypis dolny lub Przypis końcowy.

  5. Kliknij OK.

  6. Wprowadź przypis.

Ikona

Przypisy dolne można także wstawiać, klikając ikonę Wstaw przypis dolny bezpośrednio na pasku narzędzi Wstaw.

Edycja przypisu dolnego lub końcowego

Odstępy pomiędzy przypisami dolnymi