Dodawanie pól wprowadzania

Pole wprowadzania jest zmienną, którą można kliknąć w dokumencie w celu wyświetlenia okna dialogowego pozwalającego na edycję zmiennej.

  1. Wybierz Wstaw - Pole - Więcej pól i kliknij kartę Funkcje.

  2. Na liście Typ kliknij opcję “Pole wprowadzania”.

  3. Kliknij polecenie Wstaw i wprowadź tekst dla zmiennej.

  4. Kliknij OK.

Ikona wskazówki

Aby szybko otworzyć wszystkie pola wprowadzania w dokumencie w celu ich edycji, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + F9.


Pola