Numeracja rozdziałów

Hierarchię nagłówków można modyfikować, można także przypisać wybrany poziom hierarchii do własnego stylu nagłówka. Do stylów akapitów nagłówków można także dodać numerację rozdziałów i sekcji. Domyślnie styl akapitu "Nagłówek 1" znajduje się na najwyższym poziomie hierarchii rozdziałów.

Dodawanie automatycznej numeracji do stylu nagłówka

  1. Wybierz polecenie Narzędzia - Numeracja rozdziałów i kliknij kartę Numeracja.

  2. W polu Styl akapitu wybierz styl nagłówka, do którego chcesz dodać numer rozdziału.

  3. W polu Numery wybierz rodzaj numeracji, który chcesz zastosować, i kliknij przycisk OK.

Usuwanie automatycznej numeracji rozdziałów z akapitu nagłówka

  1. Kliknij po numerze, na początku tekstu w akapicie nagłówka.

  2. Naciśnij klawisz Backspace, aby usunąć liczbę.

Używanie stylu akapitu zdefiniowanego przez użytkownika jako nagłówek

  1. Wybierz polecenie Narzędzia - Numeracja rozdziałów i kliknij kartę Numeracja.

  2. Wybierz zdefiniowany styl z listy Style akapitu.

  3. Kliknij numer poziomu nagłówka, do którego chcesz przypisać swój styl na liście Poziom.

  4. Kliknij OK.

Zmiana poziomu konspektu list numerowanych i wypunktowanych

Rozmieszczenie rozdziałów w Nawigatorze