Tworzenie stylu strony w oparciu o bieżącą stronę

Możesz zaprojektować układ strony a następnie utworzyć styl strony w oparciu o ten układ.

Na przykład możesz utworzyć styl strony, która zawiera specjalną główkę i inny styl, który zawiera inną główkę.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Kliknij ikonę Nowy styl z zaznaczenia i wybierzNowy styl z zaznaczeniaz menu.

  3. Wpisz nazwę strony w polu Nazwa stylu i kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij dwukrotnie na nazwie stylu na liście by zastosować styl do bieżącej strony.

  5. Wybierz polecenie Wstaw - Główka i stopka - Główka, a następnie wybierz nowy styl strony z listy.

  6. Wpisz odpowiedni tekst do główki. Umieść kursor w głównym obszarze tekstu poza główką.

  7. Wybierz Wstaw - Ręczny podział.

  8. W obszarze Typ wybierz opcję Podział strony, a następnie w polu Styl wybierz opcję “Domyślny".

  9. Powtórz kroki 2-6, by utworzyć drugi styl strony użytkownika z inną główką.

Główki i stopki

Definiowanie innych główek i stopek

Wstawianie nazwy i numeru rozdziału w główce lub stopce

Formatowanie główek i stopek

Szablony i style