Automatyczne sprawdzanie pisowni

W LibreOffice można włączyć automatyczne sprawdzanie pisowni podczas pisania i podkreślanie błędnych wyrazów czerwoną falowaną linią.

Automatyczne sprawdzanie pisowni podczas pisania

  1. Wybierz Narzędzia - Automatyczne sprawdzanie pisowni.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy słowo podkreślone czerwoną falowaną linią, a następnie wybierz zaproponowane słowo zastępcze z listy lub z podmenu Autokorekta.

Jeżeli wybierzesz słowo z menu podrzędnego Autokorekty, podkreślone słowo i jego zamiennik zostaną automatycznie dodawane do listy autokorekty bieżącego języka. Aby wyświetlić listę autokorekty, wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty i kliknij kartę Zamiana.

Podkreślone słowo można także dodać do własnego słownika użytkownika, wybierając opcję Dodaj.

Wyłączanie słowa ze sprawdzania pisowni

  1. Zaznacz słowa, które należy wyłączyć.

  2. Kliknij formant Język na pasku stanu, aby otworzyć menu.

  3. Wybierz opcję "Brak (nie sprawdzaj pisowni)".

Tworzenie nowego słownika

Dodawanie wyjątków do listy Autokorekta

Sprawdzanie pisowni i gramatyki