Wyłączanie Autokorekty

LibreOffice domyślnie koryguje wiele powszechnych błędów popełnianych podczas pisania oraz formatuje wprowadzany tekst.

Usuwanie słowa z listy autokorekty

 1. Wybierz polecenie Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty.

 2. Kliknij w zakładkę Zamiana.

 3. Na liście Autokorektazaznacz parę wyrazów, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij Usuń.

Wyłączanie zamiany cudzysłowów na drukarskie

 1. Wybierz polecenie Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty.

 2. Kliknij kartę Opcje zlokalizowane

 3. Usuń zaznaczenie pola (lub pól) "Zamień".

Wyłączanie zamiany pierwszej litery w zdaniu na wielką

 1. Wybierz opcję Narzędzia – Opcje autokorekty.

 2. Kliknij zakładkęOpcje.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru "Początek każdego zdania wielką literą".

Wyłączanie funkcji rysowania linii po wprowadzeniu trzech identycznych znaków

LibreOffice po wprowadzeniu trzech poniższych znaków i naciśnięciu klawisza Enter automatycznie rysuje linię: - _ = * ~ #

 1. Wybierz polecenie Narzędzia – Autokorekta – Opcje autokorekty.

 2. Kliknij zakładkęOpcje.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru "Zastosuj obramowanie".

Korzystanie z funkcji autotekstu

Rysowanie linii w tekście

Włączanie i wyłączanie rozpoznawania liczb w tabelach