Tworzenie wyliczeń lub list podczas pisania

LibreOffice potrafi automatycznie wyliczać lub numerować podczas pisania.

Aby włączyć automatyczne numerowanie i wypunktowanie

  1. Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty, kliknij kartę Opcje i wybierz polecenie “Listy wypunktowane i numerowane”.

  2. Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta i upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru Podczas pisania.

Ikona wskazówki

Opcja automatycznego numerowania jest stosowana tylko do akapitów sformatowanych stylem "Domyślny", "Treść tekstu" lub "Wcięcie tekstu".


Aby utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną podczas pisania

  1. Wpisz 1., i., lub I. aby rozpocząć listę numerowaną. Wpisz * lub - aby rozpocząć wyliczenie. możesz również wpisać prawy nawias po liczbie zamiast kropki, na przykład 1) lub i).

  2. Wciśnij spację, wpisz swój tekst, a następnie wciśnij klawisz Enter. Nowy akapit automatycznie zostanie poprzedzony numerem lub znakiem wyliczenia.

  3. Naciśnij ponownie Enter aby zakończyć listę.

Ikona notatki

Możesz rozpocząć listę numerowaną od dowolnej wartości.


Numerowanie i style numerowania

Format - Numeracja/Wypunktowanie