Rozmieszczenie rozdziałów w Nawigatorze

Korzystając z Nawigatora, można przesuwać nagłówki i powiązany z nimi tekst w górę i w dół dokumentu. Nawigator pozwala także na podnoszenie i obniżanie poziomu nagłówków. Aby skorzystać z tej funkcji, należy sformatować nagłówki dokumentu za pomocą jednego ze wstępnie zdefiniowanych stylów akapitu nagłówka. Aby zastosować własny styl akapitu dla nagłówka, wybierz polecenie Narzędzia - Numeracja rozdziałów, wybierz styl w polu Styl akapitu, a następnie kliknij dwukrotnie liczbę na liście Poziom.

Ikona wskazówki

Aby szybko przenieść kursor do nagłówka w dokumencie, kliknij żądany nagłówek na liście w oknie Nawigatora.


Aby zadokować okno Nawigatora, przeciągnij pasek tytułu do krawędzi obszaru roboczego. Aby oddokować okno Nawigatora, kliknij dwukrotnie na ramkę i przytrzymaj klawisz .

Aby przesunąć nagłówek w dokumencie w górę lub w dół

Ikona ostrzeżenia

Upewnij się, że wszystkie poziomy nagłówków są widoczne w Nawigatorze. Domyślnie wszystkie poziomy są widoczne. Poniżej znajduje się procedura zmieniania tego, które poziomy nagłówków są wyświetlane.


  1. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij ikonę Nawigator Ikona, aby otworzyć Nawigator.

  2. W opcji Nawigator kliknij ikonę Widok zawartości Ikona.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Przeciągnij nagłówek w nowe miejsce w oknie Nawigatora.

  2. Na liście Nawigator kliknij nagłówek i kliknij ikonę Rozdział wyżejIkona lub Rozdział niżej Ikona.

Ikona notatki

Aby przesunąć nagłówek bez powiązanego z nim tekstu, przytrzymaj klawisz podczas przeciągania lub kliknij ikonę Rozdział wyżej / Rozdział niżej


Aby podnieść lub obniżyć poziom nagłówka

  1. Wybierz nagłówek w oknie Navigatora.

  2. Kliknij ikonę Poziom wyżejIkona lub Poziom niżej Ikona.

Aby zmienić liczbę wyświetlanych poziomów nagłówków

Kliknij ikonę Wyświetlone poziomy nagłówków Ikona i wybierz numer z listy.