Obrazy i wykresy

Jeśli ikona Obrazy i wykresy na pasku Narzędzia jest włączona, żadne obrazy nie będą wyświetlane, jedynie puste ramki.

Ikona

Obrazy i wykresy