Wstaw

Pasek narzędzi zawiera funkcje pozwalające na wstawianie ramek, grafik, tabel i innych obiektów.

Istnieje możliwość wyboru następujących funkcji:

Tabela

Wstawia do dokumentu tabelę. Można również kliknąć strzałkę, przeciągnąć w celu wybrania liczby wierszy i kolumn do zawarcia w tabeli, a następnie kliknąć w ostatniej komórce.

Ikona

Tabela

Sekcja

Wstawia sekcję tekstu w miejscu umieszczenia kursora w dokumencie. Można także wstawić blok tekstu i później wykorzystać to polecenie, aby przekształcić go w sekcję. Można także użyć sekcji do wstawienia bloków tekstu z innych dokumentów, zastosowania niestandardowych układów kolumn lub ochrony lub ukrycia bloków tekstu w przypadku spełnienia określonych warunków.

Ikona

Sekcja

Wstaw ramkę ręcznie

Rysuje ramkę w miejscu w dokumencie, gdzie zostanie przeciągnięty wskaźnik myszy. Strzałka obok ikony umożliwia wybór liczby kolumn w ramce.

Ikona

Wstaw ramkę ręcznie

Ramka pływająca

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Ikona

Ramka przestawna

Wstaw przypis bezpośrednio

Wstawia do dokumentu przypis dolny lub końcowy. Zakotwiczenie przypisu jest wstawiane w miejscu położenia kursora. Podczas wstawiania przypisu można wybrać między automatycznym numerowaniem lub zastosowaniem symbolu niestandardowego.

Ikona

Wstaw przypis dolny bezpośrednio

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Przypisy dolne są wstawiane na końcu strony, a przypisy końcowe są wstawiane na końcu dokumentu.

Ikona

Wstaw przypis końcowy bezpośrednio

Notatka

Wstawia notatkę w bieżącym położeniu kursora.

Wstaw zakładkę

Wstawia zakładkę w miejscu położenia kursora. Nawigator umożliwia następnie szybkie przechodzenie do oznaczonego miejsca. W dokumentach HTML zakładki są przekształcane w zakotwiczenia, do których można przejść za pomocą hiperłączy.

Ikona

Zakładka

Plik

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Ikona

Plik

Autotekst

Tworzy, edytuje lub wstawia autotekst. Jako autotekst można zapisywać tekst sformatowany, tekst z grafiką, tabele i pola. Aby szybko wstawić autotekst, wpisz skrót autotekstu w dokumencie, a następnie naciśnij klawisz F3.

Wstaw znak specjalny

Pozwala użytkownikowi na wstawienie symboli znalezionych w już zainstalowanych czcionkach.

ikona

Znak specjalny

Wstaw pole

Wstawia pole w miejscu położenia kursora.

Ikona

Wstaw pola

Formanty

Ikona Formanty otwiera pasek narzędzi zawierający elementy pozwalające tworzyć interaktywne formanty.

Ikona

Formanty

Z pliku

Wstawia obraz w bieżący dokument .

Ikona

Obraz

Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Dźwięk lub wideo


Formuła

Inserts a formula into the current document.

Ikona

Formuła

Wykres

Ikona

Wykres

Obiekt OLE

Wstawia obiekt OLE do bieżącego dokumentu. Obiekt OLE jest wstawiany jako łącze lub obiekt wbudowany.

Ikona

Obiekt OLE

Wstaw indeks

Wstawia indeks lub spis treści w miejscu położenia kursora.

Wpis

Oznacza zaznaczony tekst jako wpis indeksu lub spisu treści.

Ikona

Wpis