Obszar formuły

Umożliwia utworzenie formuły przez wpisanie jej bezpośrednio w wierszu wprowadzania lub kliknięcie ikony Formuła i wyświetlenie formuł w podmenu.

Obszar formuły z formułą

Obszar formuły