Podgląd dwóch stron

Wyświetla dwie strony w oknie Podglądu wydruku. Strony nieparzyste są zawsze wyświetlane po prawej stronie, a parzyste po lewej.

Ikona

Podgląd dwóch stron