Numer strony

W tym polu na pasku stanu jest wyświetlany numer bieżącej strony. Dwukrotne kliknięcie powoduje wyświetlenie Nawigatora umożliwiającego nawigację w obrębie dokumentu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie wszystkich zakładek w dokumencie. Kliknięcie zakładki powoduje przejście kursora tekstowego do miejsca zakładki.

Bieżąca strona (x) i całkowita liczba stron (y) są wyświetlane w postaci Strona x/y Podczas przewijania dokumentu za pomocą myszy, numer strony zostanie wyświetlony po zwolnieniu przycisku myszy. Podczas przewijania dokumentu za pomocą prawego paska przewijania numery stron są wyświetlane w formie wskazówki pomocy. Formaty numeracji stron paska stanu i paska przewijania jest identyczny.

Aby włączyć lub wyłączyć okno Nawigatora, należy kliknąć dwukrotnie pole Numer strony.

Aby przejść do określonej strony, należy wprowadzić jej numer w przycisku pokrętła Strona umieszczonym w oknie Nawigatora, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Ikona notatki

Naciśnięcie skrótu klawiaturowego Shift + + F5 pozwala na wprowadzenie numeru strony. Po naciśnięciu klawisza Enter kursor zostanie przeniesiony w wybrane miejsce.