Przenieś w dół z podpunktami

Przesuwa akapit wraz z podpunktami pod następny akapit. Funkcja widoczna tylko, gdy kursor znajduje się wewnątrz wyliczanego lub numerowanego tekstu.

Ikona

Przenieś w dół z podpunktami