Suma

Aktywuje funkcję sumy. Należy zwrócić uwagę, że suma zostanie wyświetlona w komórce, w której znajduje się kursor.

LibreOffice rozpoznaje zakres komórek dla funkcji sumy tak długo, jak komórki są wypełnione liczbami. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych, należy włączyć Rozpoznawanie liczb w menu kontekstowym tabeli.

Kliknij ikonęZastosuj, aby zaakceptować formułę sumy wyświetlaną w wierszu wprowadzania.

Ikona

Suma