Powiązanie

Łączy wybraną ramkę z następną. Tekst jest automatycznie przenoszony z jednej ramki do kolejnej.

Ikona

Połącz ramki

Wstawianie, edycja i łączenie ramek tekstowych