Wybierz blok adresowy

Wybierz, edytuj lub usuń układ bloku adresowego dla dokumentu korespondencji seryjnej.

Wybierz typ bloku adresowego

Wybierz z listy blok adresowy, którego chcesz użyć z adresami korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Nigdy nie dołączaj kraju/regionu

Usuwa z bloku adresowego informacje o kraju lub regionie.

Zawsze dołączaj kraj/region

Dołącza informacje o kraju lub regionie do bloku adresowego.

Dołącz kraj/region, jeżeli nie jest to:

Dołącza do bloku adresowego informacje o kraju lub regionie, tylko jeśli są inne niż informacje podane w polu tekstowym.

Wprowadź ciąg znaków dotyczący kraju lub regionu, który nie powinien być drukowany.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Nowy blok adresowy umożliwiające zdefiniowanie układu nowego bloku adresowego.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Edytuj blok adresowy umożliwiające edycję układu zaznaczonego bloku adresowego.

Usuń

Usuwa zaznaczony układ bloku adresowego.