Nowa lista adresowa

Wprowadź nowe lub edytuj istniejące adresy dla korespondencji seryjnej. Po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlone okno dialogowe z zapytaniem o lokację zapisu listy adresowej.

Informacje adresowe

Wprowadź lub edytuj zawartość pola dla każdego odbiorcy korespondencji seryjnej.

Pokaż numer wpisu

Klikaj przyciski, aby wybrać rekord, lub wprowadź numer rekordu, aby wyświetlić rekord.

Nowy

Dodaje nowy, pusty rekord do listy adresowej.

Usuń

Usuwa zaznaczony rekord.

Znajdź

Otwiera okno dialogowe Znajdź wpis. Podczas edycji wpisów okno dialogowe może pozostać otwarte.

Dostosuj

Otwiera okno dialogowe Dostosuj listę adresową , gdzie możliwe jest sortowanie, zmiana nazwy, dodanie i usunięcie pól.