Nowy blok adresu lub Edycja bloku adresu

Określa położenie pól danych adresowych w bloku adresowym dokumentów korespondencji seryjnej.

Elementy adresu

Wybierz pole adresowe i przeciągnij je na drugą listę.

>

Dodaje pole zaznaczone na liście Elementy adresu do drugiej listy. To samo pole może zostać dodane wielokrotnie.

<

Usuwa zaznaczone pole z drugiej listy.

Przeciągnij elementy adresu w to miejsce

Ustal układ pól, przeciągając je lub posługując się przyciskami strzałek.

Podgląd

Wyświetla podgląd pierwszego rekordu bazy danych po zastosowaniu bieżącego układu bloku adresowego.

(Przyciski strzałek)

Zaznacz element na liście i kliknij przycisk strzałki, aby go przesunąć.