Dopasuj pola

Podczas tworzenia nowych bloków adresowych lub zwrotów grzecznościowych dopasowuje logiczne nazwy pól okna dialogowego układu do nazw pól w bazie danych.

Dopasuj do pola:

Wybierz nazwę pola w bazie danych dla każdego logicznego elementu adresu.

Podgląd bloku adresu

Wyświetla podgląd wartości pierwszego rekordu danych.