Niestandardowy zwrot grzecznościowy

Określa układ zwrotu grzecznościowego dla dokumentów korespondencji seryjnej lub korespondencji seryjnej wysyłanej pocztą elektroniczną. Nazwa tego okna dialogowego jest różna dla odbiorców płci męskiej i żeńskiej.

Elementy zwrotu grzecznościowego

Wybierz pole i przeciągnij je na drugą listę.

>

Dodaje pole zaznaczone na liście elementów zwrotu grzecznościowego do drugiej listy. Jedno pole może zostać dodane wielokrotnie.

<

Usuwa zaznaczone pole z drugiej listy.

Przeciągnij elementy zwrotu grzecznościowego w obszar poniżej

Ustal układ pól, przeciągając je lub posługując się przyciskami strzałek.

Dostosuj zwrot grzecznościowy

Wybierz z listy wartości dla pól zwrotu grzecznościowego i znaku przestankowego.

Podgląd

Wyświetla podgląd pierwszego rekordu bazy danych po zastosowaniu bieżącego układu zwrotu grzecznościowego.

(Przyciski strzałek)

Zaznacz element na liście i kliknij przycisk strzałki, aby go przesunąć.