Kreator korespondecji seryjnej - Układ

Określ pozycje bloku adresowego i zwrotu grzecznościowego w dokumencie.

Pozycja bloku adresu

Z góry

Określa ilość miejsca do pozostawienia pomiędzy górną krawędzią strony i górną krawędzią bloku adresowego.

Wyrównaj do treści tekstu

Wyrównuje ramkę zawierającą blok adresowy do lewego marginesu strony.

Od lewej

Określa ilość miejsca do pozostawienia pomiędzy lewą krawędzią strony i lewą krawędzią bloku adresowego.

Pozycja zwrotu grzecznościowego

W górę

Przesuwa zwrot grzecznościowy w górę.

W dół

Przesuwa zwrot grzecznościowy w dół.

Okno podglądu

Zapewnia podgląd pozycjonowania grzecznościowego na stronie.

Powiększenie

Określa powiększenie podglądu wydruku.

Użyj poleceń z menu kontekstowego podglądu, aby przesunąć widok do góry lub w dół.

Kliknij przycisk Zakończ i użyj Paska narzędzi korespondencji seryjnej, aby zakończyć proces korespondencji seryjnej.