Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

Określ odbiorców dla dokumentu korespondencji seryjnej, a także układu bloku adresu.

Ikona notatki

Kreator korespondencji seryjnej otworzy tą stronę, jeśli zostanie uruchomiony w dokumencie tekstowym zawierającym już pola bazy danych adresów. Jeśli kreator zostanie uruchomiony bezpośrednio na tej stronie, przycisk Wybierz listę adresową jest nazwany Wybierz inną listę adresową.


Ikona notatki

Tytuł strony brzmi Wstaw blok adresowy dla listów i Wybierz listę adresową dla wiadomości e-mail.


Wybierz listę adresową

Otwiera okno dialogowe Wybierz listę adresową umożliwiającą wybór źródła danych adresów, dodanie nowych adresów lub wprowadzenie nowej listy adresowej.

Ikona ostrzeżenia

Podczas edytowania niektórych rekordów w źródle danych arkusza kalkulacyjnego programu Calc, które jest właśnie używane do korespondencji seryjnej, wprowadzone zmiany nie będą widoczne w tej korespondencji.


Ten dokument powinien zawierać blok adresowy

Dodaje blok adresowy do dokumentu korespondencji seryjnej.

Określa układ bloku adresowego, który ma zostać użyty.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli wybierzesz Ten dokument będzie zawierał blok adresu, trzeci i czwarty podetap zostaną włączone na tej stronie. Następnie musisz dopasować elementy bloku adresu i nazwy pól użyte w poczcie.


Nie drukuj wierszy zawierających tylko puste pola

Umożliwia pozostawienie pustych wierszy poza adresem.

Więcej

Otwiera okno dialogowe Wybierz blok adresowy .

Dopasuj pola

Otwiera okno dialogowe Dopasuj pola .

Ikona ostrzeżenia

Dopóki wszystkie elementy adresu nie zostaną dopasowane do nagłówka kolumny, nie można ukończyć kreatora korespondencji seryjnej poprzez użycie przycisku Zakończlub kontynuowanie czwartego kroku kreatora.


(Przyciski przeglądania)

Przyciski przeglądania umożliwiają przejrzenie informacji z poprzedniego i następnego rekordów danych.

Następny krok: Kreator korespondencji seryjnej - Utwórz zwrot grzecznościowy

Możesz też nacisnąć przycisk Zakończ i użyć Pasek narzędzi korespondencji seryjnej, aby zakończyć proces korespondencji seryjnej.