Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz typ dokumentu

Określ typ dokumentu korespondencji seryjnej do utworzenia.

List

Tworzy drukowalny dokument korespondencji seryjnej.

Wiadomość e-mail

Tworzy dokument korespondencji seryjnej, który ma zostać wysłany, jako wiadomość e-mail lub załącznik do niej.

Kolejny etap Kreator korespondencji seryjnej - adresy