Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz dokument startowy

Określa dokument, na postawie którego ma zostać utworzona korespondencja seryjna.

Użyj bieżącego dokumentu

Tworzy dokument korespondencji seryjnej na podstawie bieżącego dokumentu programu Writer.

Utwórz nowy dokument

Tworzy nowy dokument programu Writer do użycia w korespondencji seryjnej.

Użyj istniejącego dokumentu

Tworzy dokument korespondencji seryjnej na podstawie istniejącego dokumentu programu Writer.

Przeglądaj

Zlokalizuj Dokument Write, który chcesz użyć, a następnie kliknij Otwórz.

Użyj szablonu

Określa szablon, który ma zostać użyty podczas tworzenia dokumentu korespondencji seryjnej.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe wyboru szablonów.

Użyj jednego z ostatnio zapisanych dokumentów

Używa istniejącego dokumentu korespondencji seryjnej jako podstawy nowego dokumentu korespondencji seryjnej.

Wybierz dokument.

Kolejny krok: Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz typ dokumentu