Kreator korespondencji seryjnej

Uruchamia kreatora korespondencji seryjnej w celu utworzenia korespondencji seryjnej lub wysłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej

Kliknij ikonę Korespondencja seryjna na pasku narzędziKorespondencja seryjna:

Kliknij ikonę Korespondencja seryjna na pasku Tabela danych:

Ikona

Korespondencja seryjna


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Tworzenie listu seryjnego

Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz dokument startowy

Określa dokument, na postawie którego ma zostać utworzona korespondencja seryjna.

Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz typ dokumentu

Określ typ dokumentu korespondencji seryjnej do utworzenia.

Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

Określ odbiorców dla dokumentu korespondencji seryjnej, a także układu bloku adresu.

Kreator korespondencji seryjnej - Utwórz zwrot grzecznościowy

Określ właściwości zwrotu grzecznościowego. W bazie danych korespondencji seryjnej zawierającej informacje o płci można określić inny zwrot grzecznościowy w zależności od płci odbiorcy.

Kreator korespondecji seryjnej - Układ

Określ pozycje bloku adresowego i zwrotu grzecznościowego w dokumencie.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl w oknie dialogowym elementy zaznaczone w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostaną niezmienione. Ten przycisk może zostać użyty na stronie drugiej i następnych stronach.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz początkowy dokument