Wszystkie wykresy

Aktualizuje wykresy w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Wszystkie wykresy