Formatowanie strony

Aktualizuje formatowanie strony w dokumencie i ponownie oblicza łączną ilość stron, która jest wyświetlana na pasku statusu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Formatuj ponownie strony


Aktualizacja formatowania stron w długich dokumentach może zająć chwilę.