Numeracja

Określa format numeracji oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów


Poziom

Kliknij poziom rozdziału lub konspektu do modyfikacji, a następnie określ opcje numeracji dla wybranego poziomu. Aby zastosować opcje numeracji dla wszystkich poziomów poza stylem akapitu, należy kliknąć opcję "1-10".

Numeracja

Określa formatowanie wybranego poziomu konspektu.

Styl akapitu

Określa styl akapitu, który ma zostać przypisany do wybranego poziomu rozdziału lub konspektu. W przypadku kliknięcia opcji "Brak" wybrany poziom konspektu nie zostanie zdefiniowany.

Numer

Określa styl numeracji do zastosowania dla wybranego poziomu konspektu.

Zaznaczenie

Opis

A, B, C, ...

Wersaliki

a, b, c, ...

Małe litery

I, II, III, ...

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii, ...

Cyfry rzymskie (małe litery)

1, 2, 3, ...

Cyfry arabskie

A,... AA,... AAA,...

Numeracja alfabetyczna za pomocą identycznych wersalików, gdzie liczba liter wskazuje poziom rozdziału. Na przykład numer drugi na poziomie trzecim to "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Numeracja alfabetyczna za pomocą identycznych małych liter, gdzie liczba liter wskazuje poziom rozdziału. Na przykład numer trzeci na poziomie drugim to "cc".

Brak

Brak symbolu numeracji. Na początku wiersza numerowanego zostaje wyświetlony wyłącznie znak zdefiniowany w polu Separator.


Styl znaku

Określa format znaku numeracji.

Pokaż podpoziomy

Określa liczbę poziomów konspektu do uwzględnienia w numeracji rozdziałów. Na przykład aby wyświetlić trzy poziomy numeracji rozdziałów, należy wybrać "3" . 1.1.1

Separator przed

Określa tekst wyświetlany przed numerem rozdziału. Na przykład wpisanie "Rozdział" powoduje wyświetlenie "Rozdział 1".

Separator po

Określa tekst wyświetlany po numerze rozdziału. Na przykład wprowadzenie kropki "(.)" powoduje wyświetlenie "1."

Zacznij od

Określa liczbę definiującą początek numeracji rozdziałów.